Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που βασίζεται στην αρχή της “ενιαίας εξυπηρέτησης” (one-stop shop) και περιλαμβάνει:

Επιλογή και συνεχή αξιολόγηση εγκαταστάσεων παραγωγής.
Σχεδιασμό και εξατομίκευση δώρων/προϊόντων/προγραμμάτων.
Εγγύηση ποιότητας και έλεγχο της παραγωγής.
Παραγγελία, αποστολή και παράδοση των προϊόντων στις κεντρικές εγκαταστάσεις των Πελατών.