Οι Δραστηριότητες Μας

Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που βασίζεται στην αρχή της “ενιαίας εξυπηρέτησης” (one-stop shop) και περιλαμβάνει: Επιλογή και συνεχή αξιολόγηση εγκαταστάσεων παραγωγής. Σχεδιασμό και εξατομίκευση δώρων/προϊόντων/προγραμμάτων. Εγγύηση ποιότητας και έλεγχο της...