Θέλουμε να είμαστε ένας από τους δύο κύριους προμηθευτές για κάθε Πελάτη που εξυπηρετούμε.