Εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον και είμαστε ανοιχτοί στις προκλήσεις.

Συμπεριφερόμαστε πάντα σαν ομάδα – είτε είμαστε μαζί, είτε όχι.