Παρέχουμε ολοκληρωμένες BTL υπηρεσίες στη διεθνή αγορά, στους τομείς των:

Διαφημιστικών δώρων.
Προωθητικών δώρων.
Προγραμμάτων επιβράβευσης.